Szwajcaria

BUDOWLE CYWILNE

Town Center (Ratusz)
Najważniejszy budynek w grze. Stawia się go na początku. W nim wynajmujemy chłopów. Do niego znoszone są drewno, kamień i zboże. Każdy nowy ratusz daje 100 miejsc mieszkalnych.

Czas budowy

500

Koszt Drewno700 Kamień700
Wytrzymałość 4000

Dwelings (Dom)
Domy zwiększają liczbę miejsc mieszkalnych. Jeden dom pozwoli na najęcie 15 nowych ludzi. Jest to najtańszy i najszybszy sposób na zwiększenie limitu populacji ale wymaga też trochę przestrzeni pod zabudowę.

Czas budowy

100

Koszt Drewno50 Kamień50
Wytrzymałość 4000

Młyn

Mill (Młyn)
Budowa młyna pozwoli nam obsiać teren wokół niego. Chłopi zbierają zboże i znoszą je do młyna. Znajdują się tu także wynalazki zwiększające wydajność chłopów zbierających zboże.

Czas budowy

300

Koszt Drewno30 Kamień150
Wytrzymałość 20000

Kopalnia złota
Kopalnia żelaza
Kopalnia węgla

Mine Gold, Iron, Coal (Kopalnia złota, żelaza, węgla)
Kopalnie są źródłem niezbędnych surowców z których najważniejszym jest bez wątpienia złoto. Początkowo w kopalni może pracować 5 chłopów ale szybko liczba ta będzie zwiększana poprzez dokonywanie odpowiednich rozszerzeń. Po ostatnim (siódmym) rozszerzeniu w kopalni może pracować, aż 95 chłopów.

Czas budowy

300

Koszt Drewno100 Kamień100
Wytrzymałość 2500

Magazyn

Storehouse (Magazyn)
Do magazynu znoszone są dwa surowce: drewno i kamień. Warto budować magazyny blisko skupisk tych surowców aby chłopi nie musieli ich nosić do centrum miasta.

Czas budowy

100

Koszt Drewno50 Kamień20
Wytrzymałość 10000

Rynek

Market, Baazar (Rynek)
To tutaj możesz zamienić jeden surowiec na drugi. Ceny są raczej zbójeckie i zależą od popytu i podaży jaki wykazują wszyscy gracze. Jednak nie raz rynek uratuje Ci skórę.

Czas budowy

750

Koszt Drewno450
Wytrzymałość 4500

Temple, Church, Cathedral (Świątynia, Kościół, Katedra)
W budynku tym najmujesz kapłanów. Jedyny budynek cywilny, którego nie da się przejąć.

Czas budowy

500

Koszt Drewno100 Kamień100Żelazo50
Wytrzymałość 4200

Blacksmith (Kuźnia)
Budynek ten oferuje kilka ciekawych wynalazków. Bez niego nie da się postawić koszar i rozbudować miasta.

Czas budowy

300

Koszt Drewno100 Kamień50Żelazo640
Wytrzymałość 5500

Academy, Minaret (Akademia)
Centrum naukowe Twojego miasta. Tam wynajdujesz masę wynalazków.

Czas budowy

2000

Koszt Drewno1150 Kamień1200
Wytrzymałość 65000

Legenda: Drewno - drewno, Kamień - kamień, Żelazo - żelazo, Węgiel - węgiel, Złoto- złoto, Zboże- zboże, Obrona - obrona, Kula armatnia - atak z dział

<<< Powrót